kostprijs

Hoe graag we het ook anders zouden zien, een voetbalkamp kost natuurlijk een beetje geld. Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar €225 . Hierin zit alles inbegrepen:

 

* verzekering

* huur paviljoen

* huur sportaccomodatie

* eten en drinken

* alle activiteiten

 

Als je meegaat, verzoeken we vriendelijk het inschrijvingsgeld over te schrijven op rekeningnummer BE38 9793 2835 1772 met vermelding ‘voetbalkamp 2019 + naam’:

 

* ofwel in 1 x : €225 voor 31 januari.

* ofwel in schijven : €75 voor 1 januari, €75 voor 1 februari en €75 voor 1 maart.

 

 

 

 

KOSTPRIJS